Kurs stanowi podstawę teoretyczną do zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Zakres tematyczny dotyczy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.