Przedmiot należy do dziedziny "Nauki społeczne", dyscyplina "Nauki o zarządzaniu i jakości".