Kurs jest wsparciem zajęć seminaryjnych, zawiera treści i zadania sprzyjające ukształtowaniu warsztatu badawczego.