Wykład, 24 godz.  + Ćwiczenia 12 godz.
Kierunek Zarządzanie. Studia pierwszego stopnia stacjonarne. Semestr drugi