wykład, 18 godzin, Kierunek zarządzanie, studia pierwszego stopnia stacjonarne, semestr drugi