wykład 24 godz. Kierunek zarządzanie. Studia pierwszego stopnia stacjonarne. Semestr szósty.