seminarium, 12 godz. Kierunek zarządzanie. Studia pierwszego stopnia niestacjonarne. Semestr szósty.