Kurs pomocniczy dla studentów realizujących przedmiot Etyka zawodu psychologa