Kurs przeznaczony jest dla wszystkich Studentów  piszących prace dyplomowe. Są w nim wytyczne dotyczące zasad pisania pracy, wymogi formalne, a także edytorskie. 

1.Wszyscy studenci przygotowujący prace dyplomowe na moim seminarium powinni korzystać z wersji przypisów tzw. humanistycznych, umieszczanych na dole wg wzoru, który zostanie dołączony do tego kursu. 

2.Także bibliografia powinna być przygotowane według wskazanych  parametrów.

3. Jeśli chodzi o wymogi formalne - są one regulowane zarządzeniami i są dostępne na stronie Uczelni. Proszę o zapoznanie się z nimi, tak aby na etapie przygotowywania pracy uniknąć niepotrzebnych błędłów.