Informacje dla studentów uczących się j. angielskiego u mgr. Zacharzewskiego.