Seminarium dyplomowe, Zarządzanie I stopnia, niestacjonarne semestr 6, dr Izabela Lewandowska