Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Kategoria

Dane osobowe

Dane użytkowników usuwane po zakończeniu studiów: imię, nazwisko, nr albumu, mail


Powód

Deaktywacja konta
Okres przechowywania
2 lat
Podstawa prawna
Obowiązek prawny (RODO Art. 6.1(c)) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject
Sensitive personal data processing reasons
Employment and social security/protection law (GDPR Art. 9.2(b)) Processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law in so far as it is authorised by Union or Member State law or a collective agreement pursuant to Member State law providing for appropriate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject

Użytkownicy

Kategoria

Dane osobowe

Dane użytkowników usuwane po zakończeniu studiów: imię, nazwisko, nr albumu, mail


Powód

Deaktywacja konta
Okres przechowywania
2 lat
Podstawa prawna
Obowiązek prawny (RODO Art. 6.1(c)) Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject
Sensitive personal data processing reasons
Employment and social security/protection law (GDPR Art. 9.2(b)) Processing is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising specific rights of the controller or of the data subject in the field of employment and social security and social protection law in so far as it is authorised by Union or Member State law or a collective agreement pursuant to Member State law providing for appropriate safeguards for the fundamental rights and the interests of the data subject

Kategorie kursu

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania