Dear Students! Welcome to the didactic platform of the Warsaw Management University. Below you will find courses that you can take part in, categorized by field of study and specialization. From here you can download lecture and training materials and obtain additional information related to the subject you are interested in.

We encourage all users - both Students and Lecturers - to read the basic information about the Platform and the instructions for use (in the MAIN MENU block on the right).

For people who have problems logging in to the Moodle Platform - once everything fails read the MANUAL

Messages and News

Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla studentów i absolwentów 2023

by Jarzęcki Andrzej -

Szanowni Studenci, 
Przedstawiamy ofertę bezpłatnych szkoleń certyfikowanych dla studentów i absolwentów 2023 Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.
Dokumenty aplikacyjne przesyłamy po otrzymaniu zgłoszenia e-mail.
Wypełnione i podpisane dokumenty można składać w formie elektronicznej (skan) przesłany na dwa równoległe adresy e-mail: iwona.romanowska@mans.org.pl oraz maciej.palygiewicz@mans.org.pl.

Oryginały prosimy dostarczyć bezpośrednio przed zajęciami do pokoju B007 lub B003 w dni robocze na parterze budynku B przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie.

W załączeniu pełna oferta szkoleń.

SPSS (PS IMAGO PRO) kody 2023

by Jarzęcki Andrzej -

There are already new codes for the SPSS (PS IMAGO PRO) program in the Downloadable Files , valid until March 31, 2024. The codes are up to SPSS 8.0 and 9.0.
Codes for version 8.0 will work with the current version until July 31, 2023, so there is no need to reinstall the software for now.
Version 7.0 is obsolete and will no longer be supported.
New installation files for software versions 9.0 will be available in the July.

Older topics...