Forum ogólne platformy Moodle

Wygląd i funkcje platformy - dyskusja

Wygląd i funkcje platformy - dyskusja

by Jarzęcki Andrzej -
Number of replies: 0

Od nowego semestru planujemy aktualizację serwera i platformy Moodle do najnowszej wersji. Jest to również okazja do zmodyfikowania wyglądu i sposobu funkcjonowania samej platformy. Być może uda się również w końcu zintegrować platformę z innymi systemami uczelni co pozwoli (wreszcie) zautomatyzować proces zakładania kont użytkowników.

W związku z tym zapraszam wszystkich - zarówno Wykładowców jak i Studentów - do dyskusji, wyrażania opinii na temat wyglądu i funkcjonalności oraz zgłaszania propozycji nowych funkcji i ulepszeń. Zastanówmy się wspólnie jak zwiększyć atrakcyjność platformy i poszczególnych kursów oraz jak zachęcić Studentów i Wykładowców do aktywniejszego korzystania z jej dobrodziejstw.

W szczególności odpowiedzmy sobie na pytania:

  • co warto byłoby dodać do platformy, a które funkcje są nieprzydatne?
  • czy strona jest wystarczająco przejrzysta i czytelna, czy warto coś zmienić?
  • czy instrukcje korzystania ze strony są zrozumiałe?
  • które funkcje wymagają dodatkowego opisu?
  • no i ogólnie - co jeszcze możemy zrobić, żeby było lepiej smile