Celem kursu jest przedstawienie jego uczestnikom wiedzy naukowej dotyczącej zagadnień z zakresu psychoonkologii. Podczas kursu zostanie ukazane zagadnienie choroby nowotworowej z perspektywy medycznej – rys historyczny, etymologia i epidemiologia. Jego uczestnicy nabędą przy tym wiedzę z zakresu historii myśli psychoonkologicznej. Zdobędą ponadto pogłębioną wiedzę na temat specyfiki psychicznego funkcjonowania pacjentów onkologicznych i doświadczanych przez nich psychicznych problemów. Na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu psychoonkologii, doskonalą przy tym umiejętności opisywania, analizowania i interpretowania zachowania osób chorych onkologicznie. Uczestnicy tego kursu nabywają niezastąpione kompetencje i umiejętności. Potrafią proponować rozwiązania problemów z zakresu psychoonkologii, zapewniające kompleksową opiekę pacjentom onkologicznym i ich rodzinom. Doskonalą też kompetencje społeczne związane ze zwiększeniem świadomości złożoności czynników determinujących zachowanie osób chorych onkologicznie (uwzględniając również ich stan zdrowia) i rozumienia swoją roli (negatywnej i pozytywnej) jako psychoonkologa we wspieraniu osób w chorobie.