W ramach kursu uczestnicy zostaną przygotowaniu do napisania pracy dyplomowej.

W ramach kursu Uczestnicy zostaną przygotowani do napisania pracy dyplomowej.

W ramach kursu Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką unormowań polskiego i unijnego prawa pracy.

W ramach kursu Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyką prawa gospodarczego UE.