Lekcje dla studentów stacjoranu gr. 55-AHH-A-1 w języku angielskim. Początek lekcji 05.06.2024 koniec 10.07.2024. Wykładowca Elina Shukh.

Lekcje dla studentów stacjoranu gr. 56 AHH-A-1 w języku angelskim. Początek lekcji 12.06.2024 koniec 10.07.2024. Wykładowca Elina Shukh.