Seminarium dyplomowe - dr inż. Agata Szyran-Resiak

Seminarium - dr inż. Agata Szyran-Resiak

Technologia informacyjna

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień pracy kierowniczej ze wskazaniem umiejętności niezbędnych do nowoczesnego zarządzania zespołami pracowniczymi w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Po zakończeniu wykładu student będzie wiedział, w jaki sposób nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na sukces organizacji i sukces kierownika oraz jak to realizować w praktyce.