Kierunek Zarządzanie. Studia pierwszego stopnia stacjonarne. Wykład. Semestr pierwszy. Grupa 55 AA, A1 i A2

Kierunek Zarządzanie. Studia pierwszego stopnia. Studia stacjonarne. Ćwiczenia, Semestr piaty. Grupa 51AA, A1, A2, A3.

Kierunek Zarządzanie. Studia pierwszego stopnia. 
Studia niestacjonarne. konwersatorium. Semestr pierwszy. Grupa 55 AC
Studia stacjonarne. konwersatorium. Semestr pierwszy. Grupa 55 AA