Zarządzanie projektem to pole działania i odpowiedzialności jednej osoby, zwanej menadżerem projektu. Zazwyczaj menedżer projektu ma do dyspozycji kierowników liniowych, w takim przypadku rzadko uczestniczy bezpośrednio w wykonywaniu działań, lecz raczej służy jako koordynator, którego zadaniem jest utrzymanie postępów i współpracy pomiędzy członkami projektu w taki sposób, by zredukować całkowite ryzyko porażki. Zdarza się jednak czasami, iż menedżer projektu jest jednocześnie kierownikiem liniowym.

Menedżer projektu kontroluje projekt monitorując trzy najważniejsze jego parametry oraz zależności pomiędzy nimi: CZAS-KOSZTY-JAKOŚĆ.