Kurs "Zarządzanie w środowisku e-biznesu" ma dostarczyć wiedzę z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej oraz wyrabiają umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej w Internecie. Kurs ma charakter przekrojowy – obejmują zagadnienia z e-biznesu i zarządzania firmą, nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudową teoretyczną.