Podstawy tworzenia stron internetowych oraz aplikacji webowych w tym aplikacji mobilnych.

Tworzenie i prowadzenie baz danych. Korzystanie z narzędzi i technik utrzymywania relacji z klientami.

Zarządzanie bazami danych i relacje z klientami - konwersatorium