Semestr Lato 2019

Podstawy grafiki komputerowej, projektowanie aplikacji pod kątem użyteczności i dostępności (Usability & Accessibility)

Celem wykładu i ćwiczeń jest pozyskanie przez uczestników zajęć umiejętności posługiwania się technikami sztucznej inteligencji w procesach planowania, prognozowania, sterowania. Prezentowane będą następujące zagadnienia:

Inteligencja naturalna i sztuczna, zakres badań nad sztuczną inteligencją. Wnioskowanie - sformułowanie zadania           

Wnioskowanie jako zadanie przeszukiwania przestrzeni,  rola i pożądane właściwości funkcji oceniającej i funkcji heurystycznej

Błądzenie przypadkowe, symulowane wyżarzanie, algorytmy genetyczne

Sieci neuronowe - zasady uczenia, pojęcie funkcji błędu, problem generalizacji, rola zbioru trenującego i testowego