Semestr Lato 2019

Podstawy grafiki komputerowej, projektowanie aplikacji pod kątem użyteczności i dostępności (Usability & Accessibility)

Przedmiot obejmuje następujące jednostki wiedzy z zakresu inżynierii oprogramowania, wymienione w standardzie kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka: projektowanie oprogramowania; procesy wytwarzania oprogramowania; wymagania i ich specyfikacja; walidacja i testowanie oprogramowania; ewolucja oprogramowania; zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami dotyczącymi obwodów elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonym i nieustalonym, jak również ze zjawiskami powstającymi w takich obwodach. Wprowadzone zostaną również podstawowe elementy elektroniczne (diody, tranzystory, tyrystory), fizyczne zasady ich działania, modele oraz podstawowe konfiguracje pracy.

Celem przedmiotu Podstawy kompilatorów jest przedstawienie zasad, technik i narzędzi wykorzystywanych współcześnie do budowy kompilatorów.

Przedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień występujących w programowaniu obiektowym.

Semestr Jesień 2018

Celem zajęć jest przedstawienie roli i zadań systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera oraz omówienie zagadnień realizacji - algorytmów, struktur danych i ich implementacji. Prezentowane są techniki zarządzania podstawowymi zasobami sprzętowymi komputera - procesorem, pamięcią operacyjną oraz wirtualną i urządzeniami wejścia-wyjścia, a także ich wpływ na efektywność funkcjonowania systemu jako całości.

Celem wykładu i ćwiczeń jest pozyskanie przez uczestników zajęć umiejętności posługiwania się technikami sztucznej inteligencji w procesach planowania, prognozowania, sterowania. Prezentowane będą następujące zagadnienia:

Inteligencja naturalna i sztuczna, zakres badań nad sztuczną inteligencją. Wnioskowanie - sformułowanie zadania           

Wnioskowanie jako zadanie przeszukiwania przestrzeni,  rola i pożądane właściwości funkcji oceniającej i funkcji heurystycznej

Błądzenie przypadkowe, symulowane wyżarzanie, algorytmy genetyczne

Sieci neuronowe - zasady uczenia, pojęcie funkcji błędu, problem generalizacji, rola zbioru trenującego i testowego