Zagadnienia związane z podstawami informatyki

  • problemy numeryczne w zagadnieniach inżynierskich
  • przetwarzanie danych w arkuszach kalkulacyjnych
  • tworzenie algorytmów
  • projektowanie i implementacja prostych programów
  • tworzenie stron www, prezentacja wyników obliczeń

Materiały do przedmiotu Makroekonomia prowadzonego przez prof. WSM dr. hab. Zbigniewa Stańka

Materiały do przedmiotu Mikroekonomia prowadzonego przez prof. WSM dr. hab. Zbigniewa Stańka