Library training,  I stopień, studia stacjonarne, semestr pierwszy, grupa 53 AAH-A1,2 studia anglojęzyczne