Przedmiot "Marketing Miedzynarodowy," prowadzony przez mgr Anete Parker, bedzie mial miejsce na platformie Teams, od 11:30 do 15:00, w nastepujacych terminach: 

- wyklady - 21.03.2023, 28.03.2023, 04.04.2023,

- seminarium - 18.04.2023, 25.04.2023, 09.05.2023. 

Zaproszenia na spotkanie beda przesylane w kazdy dzien poprzedzajacy wyklady. 


Negotiation is an important conflict resolution skill in the workplace as well as a key communication skill negotiation skill in navigating the increasingly complex world. The negotiation fundamentals covered in this course include among others, distributive and integrative bargaining, perceptions, cognitive emotion, communication skills, power, ethics, gender, culture, and personality; the focus is on business and community negotiations.