kurs dla grupy gr. 55 CR-A-1,2

Analiza ryzyka jest podstawowym narzędziem służącym do zmniejszenia potencjalnego zagrożenia i jego wpływu na funkcjonowanie organizacji. Pozwala przede wszystkim na określenie poziomu zagrożenia, a dzięki temu podjęcie dobrze skrojonych działań zapobiegawczych lub eliminacyjnych. Podstawowe komponenty analizy to rozpoznanie ryzyka oraz zarządzanie nim.