Zarządzanie w środowisku e-biznesu. Wykład. Kierunek Zarządzanie. Studia Drugiego stopnia niestacjonarne. Magisterskie. Semestr drugi

Grupa 53 AK A,1,2,3,4,5