Zajęcia typu projektowego. Zajęcia kończą się wykonaniem projektu.

Zajęcia typu projektowego. Zajęcia kończą się wykonaniem projektu.