Kurs Odpowiedzialność stron stosunku pracy na gruncie prawa pracy i prawa cywilnego obejmuje podstawowe informacje dotyczace problematyki odpowiedzialności stron stosunku pracy za wynonanie lub niewykonanie obowiązków pracowniczych oraz obowiązków owbec pracownika.