Lekcje dla studentów stacjoranu gr. 53-AAR-A-1 w języku rosyjskim. Początek lekcji 27.10.2023 koniec 01.12.2023. Wykładowca Elina Shukh.