Lekcje dla studentów stacjonarnych gr. 55-AAR-A-1,2 w języku rosyjskim. Zajęcia 13.03. do 15.05.24.
Wykładowca Elina Shukh. 

Lekcje dla studentów stacjonarnych gr. 55-AAR-A-1,2 w języku rosyjskim. Początek lekcji 09.04.24 koniec 28.05.24. 
Wykładowca Elina Shukh. 

Lekcje dla studentów stacjonarnych gr. 55-AAR-A-1,2 w języku rosyjskim. Początek lekcji 11.03.24 koniec 10.06.24. 
Wykładowca Elina Shukh. 

Lekcje dla studentów stacjoranu gr. 53-AAR-A-1 w języku rosyjskim. Początek lekcji 27.10.2023 koniec 01.12.2023. Wykładowca Elina Shukh.