Grupa wykładowa Systemy Operacyjne- gr.55 DR-A-1,2,3,4