Dzienne i zaoczne

Zarządzanie 1 stopnia, niestacjonarne, semestr 2 Grupa 57AC A1,2

Zarządzanie 1 stopnia stacjonarne semestr 2 Grupa 57AA A