Kurs dla studentów 10 semestru studiów stacjonarnych. Dotyczy zagadnień rodziny