Lekcje dla studentów stacjonarnych gr. 56-AAH-A-1,2 w języku angielskim. Początek lekcji 04.04.24 koniec 16.05.24. 
Wykładowca Elina Shukh.