Kurs obejmuje szeroko rozumianą problematykę własności intelektualnej. W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące prawa autorskiego, praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz zasad udzielania ochrony.